Hvornår er det lovpligtigt, at jeg bruger en autoriseret el installatør?

Hvornår er det lovpligtigt, at jeg bruger en autoriseret el installatør?

februar 11, 2020 0 Af admin

Skal du tage kontakt til en el-installatør, eller må du selv udføre el-relaterede opgaver i eget hjem? Der er visse regler og standarder, som skal overholdes, når det kommer til el-arbejde.

Skal du have lavet en en ny el-installation, men er du i tvivl om, hvorvidt du selv må gøre det? Der er en del regler og standarder, der skal overholdes, og det er særligt vigtigt, når det omhandler udførelse af el-arbejde.

Du kan selv udføre rigtig meget el-arbejde, så længe du holder dig inden for lovens rammer, og sørger for at du overholder de regler og standarder, sikkerhedsstyrelsen har lavet. Der er dog en lang række el-arbejdsopgaver, som man skal benytte en autoriseret elektriker i Køge og omegn til. 

Ved disse områder er det lovpligtigt at en autoriseret el installatør udfører el-arbejdet. 

Når du skal have lavet en grundlæggende el installation om

Kræver det stykke el-arbejde, du skal have udført, at noget grundlæggende ændres, må du ikke selv gøre det. Når noget grundlæggende ved en el-installation skal laves om, kræver jobbet en autoriseret el installatør.

Det handler om at mindske risikoen for personskade eller brand. Hvert år opstår der nemlig husbrande på grund af forkert installerede el installationer. Alt el-arbejde, der ikke ændrer på noget grundlæggende, må du selv udføre. Du skal bare følge reglerne, og så er det en fordel, hvis du har lidt erfaring og tække.  

Det handler om kompleksiteten i udførelsen af el-arbejdet. Elektricitet skal behandles med respekt, og en faglært elektriker har netop uddannelsen og ekspertisen til at håndtere farligt og komplekst el-arbejde.

Hvis der skal laves noget på din elmåler

Er der noget galt med din gruppetavle eller el-måler, trænger den til en ny enhed, ledning eller andet lignende, eller skal den helt udskiftes, skal dette gøres af en autoriseret el-installatør. Det må du endelig ikke begynde at rode med selv. 

Hvis du skal have lavet nye installationer eller have udvidet nogle gamle installationer

En el-arbejdsopgave, såsom at skulle have installeret nye ledninger eller udskiftet nogle gamle, kræver faglig tække og ekspertise. Hvis du skal have lavet en ny el-installation, er det derfor nødvendigt, at du tager kontakt til en autoriseret el installatør og får ham/hende til at udføre opgaven. 

Det samme gælder, hvis du skal have udvidet en el-installation i din bolig. Det kan eksempelvis være, at du ønsker at få en ekstra, ny stikkontakt ved siden af en anden. Dette kræver ligeledes en faglært el-ekspert. 

Hvis du skal have foretaget et el-tjek

De fleste får kun foretaget et el-tjek ved køb eller salg af en bolig. Her kan man fraskrive sig ansvaret i forhold til eventuelle fejl og mangler i el-nettet. Det er heller ikk lovpligtigt at få foretaget et el-tjek, men det kan være en god idé, særligt ved ældre boliger.  

I vådområder

Du skal være særligt opmærksom, hvis du skal have lavet en ny installation på et badeværelse. Skal du eksempelvis have sat en ny stikkontakt op ved badet, skal den have en bestemt tæthedsfaktor, så der ikke kommer vand i den. 

Derfor anbefales det at få en autoriseret el installatør til at udføre el-arbejde i vådområder. Ved at få en elektriker til at udføre generelt el-arbejde, dækker forsikringen også med sikkerhed.